A Cryptor Kft. alapítása óta foglalkozik információtechnológiai (IT) rendszerek biztonsági kérdéseivel. Működési területe lefedi az informatika biztonsági problémakör technológiai és szabályozási vetületeit. Fő –vagy alvállalkozóként a informatikai alkalmazások bevizsgálását és értékelését is végzi. A cég speciális kompetenciákkal is bír az IT biztonság egyes részterületein, pl. kriptográfia, algoritmuselmélet.

Az informatika - szerepének növekedésével és egyre átfogóbb alkalmazásával - áthatja a társadalom minden rétegét (államigazgatás, gazdasági szféra, civil szféra) és ezek összetett kapcsolatát. Ebből következően, egyre nagyobb értéket képviselnek az információtechnológiai (IT) eszközökben feldolgozott információk, melyek megsérülése, vagy szándékos veszélyeztetése - beleértve az információinkkal történő visszaéléseket és adataink meghamisítását is - mérhetetlen károkkal jár(hat). Ezen IT biztonsági problémák kezelésének fókusza, az alapelemek biztonságától egyre inkább átkerül a komplex rendszerek biztonságának kezelésére és a kapcsolódó szabályozási kérdésekre.

Cégünk otthonosan mozog több, nemzetközileg elismert szabványrendszer területén is. Alkalmazzuk a COBIT módszertant, s részt vettünk a az MSZ ISO/IEC 15408 szabvány (Common Criteria) hazai adaptációjában, elterjesztésében, amely az információtechnológiához kapcsolódó biztonsági módszereket részletesen tárgyalja.

Cégünk magasan kvalifikált szakembergárdája a cég tulajdonosait és a kapcsolódó, esetileg foglalkoztatott szakértői kört foglalja magába. A konkrét szakmai munka mellett fontosnak tartjuk a kapcsolat fenntartását tudományos műhelyekkel, szakmai társaságokkal is. A tulajdonosi kör részt vesz több hazai és nemzetközi szakmai szervezet munkájában is, pl: ACM (Association for Computer Machinery) , Magyar Elektronikus Aláírás Szövetség, s több szakmai minősítést is fel tudunk mutatni.

CISA (Certificate Information Systems Auditor)
CISSP,Certified Information Systems Security Professional,
CEH (Certified Ethical Hacker)
Elektronikus aláírás szakértő a Nemzeti Hírközlési Hatóság által akkreditálva